Uluslararası Su Elçileri Federasyonu

GELECEĞİ   BİRLİKTE   KORUYACAĞIZ

Sağlıklı canlı için kirletilmemiş su, çevre ve gıda en büyük ihtiyaçtır...

 

KOORDİNATÖRLÜKLERİMİZ

 

48 KoordinatörlüktBazılarıen

 

Eğitim ve Öğretim 

 

Eğitim ve öğretim kurumları ile ilişkileri kurmak, mevcut müfredat analizleri yapmak, Su Elçileri Kulüplerinin çalışmalarını takip edip desteklemek. 

Sağlık

 

Su ve gıda ilişkisinin insan sağlığına olumlu ve olumsuz etkilerini incelemek. Olumsuz etkilerini azaltacak ve olumlu etkilerini yaygınlaştıracak adımları atmak.

Tarım ve Gıda

 

Tarım üretiminde ürün deseninin, verimli su kullanımının ve su ayak izinin önemini çiftçilere, tüketicilere anlatacak faaliyetler ve farkındalık çalışmaları geliştirmek

Kadın

 

SU bilincini hayata gözlerini açan evlatlarına ilk günden öğretmeye başlayan annelerin bilgilerini geliştirmek ve geleceğin yöneticilerini annelerimiz ve anne adaylarımız ile birlikte hazırlamak.

Çevre

 

Yaşanabilir ÇEVRE tanımını bilimsel yöntemlerle ortaya koyarak toplumun bu konuda ki eksiklerini gidermeye yönelik farkındalık ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek.

SU

 

Tarımda, sanayide ve evlerde SUyun kayıplarının neler olduğunu, bu kayıpların hangi yöntemlerle giderilebileceğini ortaya koyan, kamunun, stkların ve toplumun görevlerini tanımlamak.

Çocuk ve Gençlik Kolları

 

Çocuk ve gençlerin geleceğin hazırlanmasında etkin rol almasını sağlamak, onları gelecekte olan sorunlara şimdiden hazırlamak için insiyatif almalarını sağlayacak farkındalık ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek.

Doğal Afetler

 

Taşkın, deprem, yangın gibi afetler öncesi, afet anında ve afet sonrası yapılacakların planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda çalışmaları gerçekleştirmek.

Strateji

 

USEF'in stratejilerini planlamak, uygulanmasını sağlamak ve yapılan çalışmaların detaylı raporlanmasını hazırlamak.